Sunday, July 29, 2012

More highlights from Term Two

                                                                 Well done!

 Experimenting with Change - Transforming seeds into popcorn.
 Hamilton East School hockey  
 Home made Maori Fry bread. Yum!
 Matariki Art - Celebrating the Maori New Year


Ka kitea a Matariki i te atapō, inā tiro koe ki te raki-mā-marangai i te mutunga o te marama o Haratua. Ka tino kitea i roto i ngā wiki e whai ake ana i muri, ka piki haere, nāwai ā, ka eke ki runga rawa, ka ahu whaka-te-tonga tōna pikinga ake i te paerangi i te wā o te rā poto rawa atu o te tau.
Manuau
Matariki becomes visible in the pre-dawn sky looking north-east towards the end of May. It becomes more clearly visible in the following weeks, rising further and further towards the south once the shortest day is past.